Cennik

ARCHIWUM

Lp. Nazwa usługi Cena w PLN netto Przykładowe referencje
1. przygotowanie kompletu normatywów kancelaryjno 1500 zł
2. audyt archiwum zakładowego/składnicy akt 800 zł
3. uporządkowanie archiwum zakładowego/składnicy akt po indywidualnej wycenie
4. doradztwo w zakresie zorganizowania archiwum zakładowego/składnicy akt 100 zł
5. przeprowadzenie Kursu Kancelaryjno-Archiwalnego I stopnia 690 zł
6. przeprowadzenie Kursu Kancelaryjno-Archiwalnego II stopnia 890 zł
7. przeprowadzenie tzw. warsztatów archiwalnych 290 zł