Usługi inspektorskie

IOD

Oferujemy szeroki wachlarz usług takich jak:

wsparcie inspektora ochrony danych tzw. Semi – IOD (Inspektorem Ochrony Danych zostaje wyznaczony pracownik podmiotu, natomiast firma 4444.MALOPOLSKA.PL oferuje know-how, przygotowuje dokumentację z zakresu ochrony danych, dba o jej aktualność oraz pomaga we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych w Podmiocie);

pełne przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych (całość zadań z zakresu ochrony danych osobowych zostaje przeniesiona na firmę 4444.MALOPOLSKA.PL tj. przygotowanie dokumentacji wraz z jej aktualizacją, wdrożenie, audyt zgodności z RODO, szkolenie pracowników oraz obsługa adresu poczty elektronicznej służącego do kontaktu z obywatelami w zakresie ochrony danych osobowych);

audyt zgodności z RODO (w trakcie wszechstronnego audytu zostaną sprawdzone wszystkie aspekty związane z ochroną danych osobowych a Zamawiający otrzyma raport informujący o stanie zabezpieczeń wraz z zaleceniami);

przygotowanie kompletu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (Zamawiający otrzyma indywidualnie przygotowany pełny pakiet dokumentacji obejmujący m. in. Politykę Bezpieczeństwa Informacji, IZSI, klauzule zgód, obowiązki informacyjne, regulamin monitoringu).