Nasz zespół

mgr Tomasz Zając

Wyszktałcenie:
Spec. Matematyka Stosowana z pełnym wykształceniem pedagogicznym
Doświadczenie:
16 lat
Email:
4444@onet.pl
Telefon:
608 4444 13

Nota trenerska

Dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki, archiwista zakładowy, ponad 10 lat w administracji publicznej jako Stażysta-referent, Sekretarz, Referent, od 2013 roku, Referendarz, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Matematyka, specjalizacja Matematyka w Naukach Techniczno-Przyrodniczych. Archiwista Zakładowy w Prokuraturze Rejonowej dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Specjalista ds. Archiwizacji w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Jako trener od lipca 2017 roku, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Od 2015 prowadzi działalność usługową 4444.MALOPOLSKA.PL Tomasz Zając, od 2018 roku pełni funkcję IOD w kilkunastu jednostkach samorządowych w Polsce. Współpracuje m. in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej: Ośrodki w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, PNBU „BT” Teresa Buzińska, INFOS,  COGNITIO S.C., Spółdzielnia Pracy „Oświata” w Rzeszowie

Prowadzi szkolenia i warsztaty z następującej tematyki:

Szkolenia:

 • Zasady obiegu i archiwizacji dokumentów papierowych i elektronicznych.
 • Dokument elektroniczny – istota, cechy, aspekty prawne, zasady bezpieczeństwa
 • Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
 • Zmiany w usługach zaufania, identyfikacji i podpisie elektronicznym rozporządzenie eIDAS i Ustawa z 5 września 2016 roku a obowiązki administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w Administracji Publicznej
 • Ochrona Danych Osobowych w Urzędach Pracy
 • Ochrona Danych Osobowych w Pomocy Społecznej
 • Ochrona Danych Osobowych w Kadrach
 • Ochrona Danych Osobowych w Archiwach Zakładowych i Składnicach Akt
 • Ochrona Danych Osobowych w Związkach Zawodowych
 • Ochrona Danych Osobowych w Oświacie
 • Ochrona Danych Osobowych w Medycynie
 • Archiwizacja dokumentacji w działach kadr i płac w świetle Ustawy o ochronie danych Osobowych oraz RODO
 • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowej i płacowej po zmianach od 1 stycznia 2019

Warsztaty i kursy:

 • EPUAP2- praktyczne warsztaty dla administracji publicznej i sądownictwa
 • Administrowanie EPUAP2- warsztaty dla administratorów i integratorów
 • Instrukcja kancelaryjna- praktyczne warsztaty z zakresu przygotowania i wdrożenia instrukcji kancelaryjnej
 • Podpis elektroniczny- metody weryfikacji, praktyczne i prawne aspekty stosowania
 • Warsztaty – archiwizacja dokumentacji w praktyce
 • Warsztaty – Przygotowanie Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych
 • Kurs Kancelaryjno – Archiwalny I i II stopnia
 • Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Audyty:

 • Audyt przed- i po- wdrożeniowy RODO
 • Audyt zgodności z RODO
 • Audyt archiwum zakładowego / składnicy akt
 • Audyt informatyczny w administracji publicznej
 • Audyt Biuletynu Informacji Publicznej
 • Audyt dostępności cyfrowej strony www jak i strony BIP
 • Audyt dostępności architektonicznej

Michał Senik-Gołuński

Wyszktałcenie:
Doświadczenie:
1 rok
Email:
michal.senik-golunski@444424.pl
Telefon:
502 331 961

Nota trenerska

mgr Paweł Kowalski

Wyszktałcenie:
Doświadczenie:
6 lat
Email:
pawel.kowalski@444424.pl
Telefon:
504 228 531

Nota trenerska

Specjalista ds. zamówień publicznych oraz ochrony danych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ukończył podyplomowe studia w zakresie Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji na Politechnice Białostockiej oraz podyplomowe studia w zakresie Zamówień Publicznych na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Prawa. Od marca 2020 pełni funkcję IOD w jednostce organizacyjnej sektora finansów publicznych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z następującej tematyki:

Warsztaty i kursy:

 • Warsztaty – archiwizacja dokumentacji w praktyce
 • Warsztaty – Przygotowanie Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych
 • Kurs Kancelaryjno – Archiwalny I i II stopnia

mgr Kamil Gałązka

Wyszktałcenie:
Doświadczenie:
7 lat
Email:
kamil.galazka@444424.pl
Telefon:
793 012 901

Nota trenerska

Prowadzi szkolenia i warsztaty z następującej tematyki:

Warsztaty i kursy:

 • Warsztaty – archiwizacja dokumentacji w praktyce
 • Warsztaty – Przygotowanie Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych
 • Kurs Kancelaryjno – Archiwalny I i II stopnia