O nas

Nasza firma powstała w 2015 roku w Czarnochowicach koło Krakowa. Zatrudnia specjalistów gwarantujących wysoki poziom merytoryczny oraz kompleksową realizację oferowanej przez firmę tematyki.
Firma 4444.MALOPOLSKA.PL Tomasz Zając zajmuje się prowadzeniem  wszelakich szkoleń, warsztatów, kursów. Ponadto realizuje usługi archiwalne (włącznie z cyfryzacją jednostek organizacyjnych oraz digitalizacją ich zasobów), opracowuje normatywy kancelaryjno – archiwalne oraz przygotowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych. Również przeprowadzamy audyty zgodności we wszystkich wymienionych dziedzinach, które uzupełniają nasze usługi o kontrolę i wskazują słabe punkty jednostek organizacyjnych pokazując równocześnie jak je poprawić.

Właśnie dlatego naszym głównym znakiem rozpoznawczym jest szeroko rozumiany audyt:  zarówno ochrony danych osobowych, archiwów zakładowych/składnic akt oraz stron dostępności cyfrowej i architektonicznej (strony Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, a także samej siedziby organizacji).